Kuni Kitihi Tras Dila Tari

कुणी कितीही त्रास द्यायचा प्रयत्न केला तरी,
त्रास करून घ्यायचा की नाही
हे आपल्याच हातात असते…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.