Love Funny Status in Marathi

खिशात असेल Money तर व्हाल
तिच्या कुंकवाचे धनी..
नाहीतर तुमची राणी तुमच्या समोरच
नेईल दुसरंच कुणी…

Leave a Comment