Maghar Ghenya Aivaji Sanghrashachi Tayari Kara

परिस्थिती विरोधात जाते तेव्हा माघार
घेण्याऐवजी संघर्षाची तयारी करा.
हे कलयुग आहे..
इथे खोट्याला स्वीकारलं जातं,
आणि खऱ्याला लुटलं जातं…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.