Maitri Hi Nehmi God Asavi

मैत्री हि नेहमी गोड असावी,
जीवनात तिला कशाची तोड नसावी,
सुखात ती हसावी, दुःखात ती रडावी,
पण,
आयुष्यभर ती आपल्या सोबत असावी…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.