Maitri Navache Naate

मैत्री नावाच्या नात्याची,
वेगळीच असते जाणीव,
भरून काढते आयुष्यात,
प्रत्येक नात्यांची उणीव…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.