Majhi Priya Kashi Asel Ti

सुंदर नाजूक उठून दिसेल ती,
गालावर सुरेख खळी पडून हसेल ती,
कारण नसतांना खोटेच रुसेल ती,
काय माहित माझी प्रिया कशी असेल ती…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.