Majhya Pasun Dur

माझ्यापासून दूरच जायचंय,
तर खुशाल जा..
फक्त एवढंच लक्षात ठेव,
पुन्हा मागे वळून बघायची
मला पण सवय नाही…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.