Mala Kahi Farak Padat Nahi

मला काही फरक पडत नाही,
कोण माझ्याबद्दल काय विचार करतात ते,
मी माझी Life स्वतःच्या नियमानुसार जगते..
बाकीचे गेले उडत…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.