Mala Maaf Kara Status

0 Min Read

मी केलेल्या चुकांमुळे,
तुम्ही दुखावणे साहजीकच आहे,
मोठे पणाने माफ कराल,
हीच एक विनंती आहे,
मला खरंच माफ करा…

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *