Mala Maaf Kara Status

मी केलेल्या चुकांमुळे,
तुम्ही दुखावणे साहजीकच आहे,
मोठे पणाने माफ कराल,
हीच एक विनंती आहे,
मला खरंच माफ करा…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.