Mala Tu Havi Ahes

ती बोलून गेली देवा,
ह्याला सुखी ठेव,
पण तिला काय माहिती..?
सुखी राहायला मला तू हवी आहेस…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.