Manat Prem Ani Vagnyat Namrata Asli Ki

माणसाच्या मुखात गोडवा,
मनात प्रेम,
वागण्यात नम्रता,
आणि हृदयात गरिबीची जाण,
असली की, बाकी गोष्टी
आपोआप घडत जातात…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.