Manatle Sare Kahi Sangnyasathi

मनातले सारे काही सांगण्यासाठी,
समोर मनासारखा माणुस असून चालत नाही,
तर त्या माणसाला मन असावे लागते…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.