Manatun Utarlele Kahijan

गळून गेलेल्या पाकळ्या
जशा पुन्हा जुळत नाही,
तसेच
मनातून उतरलेले काहीजण
पुन्हा मनात भरत नाहीत…!!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.