Manus Tyach Vyakti Sobat Rahu Shakto

माणूस मनापासून खुश फक्त,
त्याच व्यक्तीसोबत राहु शकतो..
ज्याच्यावर तो प्रेम करत असतो…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.