Maratha Attitude Status

अंधाराला घाबरत नाही,
आभाळाची साथ आहे..
कुणापुढे वाकणार नाही,
मी मराठ्याची जात आहे…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.