Aai Chya Jevnala Nav Theu Naka

Aai Chya Jevnala  Nav Theu Naka

आईने केलेल्या जेवणाला कधीच नाव ठेऊ नका कारण.. काही लोकांजवळ आई नाही तर काही, लोकांजवळ जेवण नाही… Respect Mother As Well As Food.

Aai Vadilan Saathi Sagal Kraych

का कुणावर प्रेम करायचं, का कुणासाठी झुरायचं, का कुणासाठी मरायचं, देवाने आई वडील दिले आहेत, त्यांच्यासाठीच सगळं करायचं…