Virodh Karnare Attitude Status

विरोध करणारे वाढूद्या,
घाबरायचे नाही..
कारण आवाज चिल्लर करतात..
नोटा नाही…