Majha Vishwas Tujhyavar Hota

Majha Vishwas Tujhyavar Hota

दुःख याचे नाही की नशिबाने मला धोका दिला,
त्रास तर या गोष्टीचा होतोय..
माझा विश्वास तुझ्यावर होता,
नशिबावर नाही…