Je Lok Paishacha Jast Moh Kartat

Je Lok Paishacha Jast Moh Kartat

जे लोक पैशाचा जास्त मोह करतात, ते जीवनात कधीही सुखी राहू शकत नाहीत… या लोकांना प्रत्येक गोष्टीमध्ये फक्त पैसाच दिसतो. पाहिले पैसा कमावण्याची चिंता आणि नंतर त्याला सांभाळण्याची चिंता. पैसा जास्त झाल्यानंतर व्यक्तीला तो चोरीला जाईल याची नेहमी भीती वाटत राहते…

Niyati Ani Nashib

Niyati Ani Nashib

नियती म्हणजे केवळ योगायोग नाही, ती प्रत्येक व्यक्तीला अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी अनेक पर्याय तयार करून ठेवत असते.. बुद्धीमान मनुष्य त्या पर्यायांना ओळखून त्यातून योग्य पर्याय निवडतो. सर्व काही नशिबाच्या हवाली टाकून बसणारा मनुष्य सदैव दु:ख आणि कष्ट भोगत असतो. असे लोक जीवनात काहीही करू शकत नाहीत…

Kon Kiti Garib

Kon Kiti Garib

ज्याचा खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे असा व्यक्ती गरीब असतो. ज्या व्यक्तीजवळ फक्त पैसा आहे, त्याच्यापेक्षा जास्त गरीब दुसरा कोणीही नाही…

Jast Pahave, Aikave Matra Kami Bolave

Jast Pahave, Aikave Matra Kami Bolave

परमेश्वराने आपल्याला दोन डोळे, दोन कान दिले आहेत; मात्र जीभ एकच आहे. याचा अर्थ आपण जास्तीत जास्त पाहावे, ऐकावे; मात्र बोलावे मोजकेच…