Maitri Status Image

तुझी सोबत तुझी संगत, आयुष्यभर असावी.. नाही विसरणार मैत्री तुझी, तू फक्त ती शेवटपर्यंत निभवावी…