Category: SAD CHAROLI Marathi

Najret Jari Tujhya Ashru Asle

नजरेत जरी अश्रू असले,
तरी ओठांवर हास्य असावं..
ओठांवरच्या हास्यामागे,
नजरेतल्या अश्रूंना लपवावं…

Hrudayachi Vedna

जो बाण मारतो त्याला तो
विसरून जाणं सोपं असतं…
पण ज्याच्या हृदयावर
बाण बसतो, त्यालाच
त्याच्या वेदना समजतात…

Panyache Vagane Kiti Visangat

पाण्याचं वागणं,
किती विसंगत…
पोहणाऱ्याला बुडवून,
प्रेताला ठेवतं तरंगत…