Prayatna Karne Kadhihi Sodu Naka

Prayatna Karne Kadhihi Sodu Naka

प्रयत्न करा, एखादी गोष्ट जमत नसेल तर तिला सोडुन देऊ नका, ती पूर्ण करण्यासाठी निदान प्रयत्न तरी करा. कारण प्रयत्न केल्यावरही अपयश आलं तरी, त्यातून मिळालेला अनुभव तुम्हाला खूप काही शिकवून जातो. म्हणून प्रयत्न करणं कधीही सोडू नका…

Kuni Madat Keli Nahi Tar

Kuni Madat Keli Nahi Tar

कुणी मदत केली नाही म्हणून निराश होऊ नका.. “ज्यांनी ज्यांनी मला मदत करायला नकार दिला, त्या सगळ्यांचा मी मनापासून आभारी आहे! कारण त्यामुळेच सगळ्या गोष्टी, मी स्वतः करू शकलो…”

Jyachyat Himmat Tyalach Kimmat

Jyachyat Himmat Tyalach Kimmat

जगात धाडस केल्याशिवाय कोणालाच यश मिळत नाही कारण.. ज्याच्यात हिंमत त्यालाच किंमत…