गणपती बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या

गणपती बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या

“बाप्पा, माझ्या जिवाभावाच्या माणसांना उदंड आयुष्य दे.. तुझे लक्ष त्यांच्यावर आयुष्यभर असेच राहू दे.. त्या सर्वाना सुखात, आनंदात आणि समाधानात ठेव.. हीच तुझ्या चरणी प्रार्थना” गणपती बाप्पा मोरया! पुढच्या वर्षी लवकर या!!

Ganpati Bappa Visarjan Quotes Marathi

Pudhchya Varshi Lavkar Ya

निरोप घेतो देवा आम्हा आज्ञा असावी, चुकले आमुचे काही त्याची क्षमा असावी, आभाळ भरले होते तु येताना, आता डोळे भरून आलेत तुला पाहून जातांना… गणपती बाप्पा मोरया! पुढच्या वर्षी लवकर या!!