Shubh Ratri Message Marathi

पुस्तकांशिवाय केला जाणारा अभ्यास म्हणजे आयुष्य, आणि आयष्यात आलेले अनुभव म्हणजे पुस्तक… शुभ रात्री !