Shubh Ratri Shubh Swapna

शब्द बोलताना शब्दाला धार नको तर आधार असला पाहिजे.. कारण धार असलेले शब्द मन कापतात आणि आधार असलेले शब्द मन जिंकतात… शुभ रात्री शुभ स्वप्न !

Shubh Ratri Quotes Marathi

लोक म्हणतात जगण्यासाठी पैसे लागतो, अहो पैसा तर व्यवहारासाठी लागतो, जगण्यासाठी लागतात फक्त प्रेमाची माणसं अगदी तुमच्यासारखी… शुभ रात्री !