Aaple Mahatava Jevha Kami Hote

Aaple Mahatava Jevha Kami Hote

जेव्हा कोणाच्या आयुष्यातून आपले महत्व कमी होते तेव्हा आपोआपच Reply स्लो होतात, बोलणं कमी होवू लागतं, आणि Busy असल्याची कारणं दिली जातात…