Category: HATE Status Marathi

Kahi Jananna Dokyat Basayla Aavadte

हृदयात खूप जागा होती,
पण काय करणार,
काही जणांना डोक्यात बसायला जास्त आवडतं…

Kahi Lok Ata Offline Rahtaat

एक Time असा होता जेव्हा
काही लोकं फक्त माझ्या साठी Online यायचे,
आणि आता तीच लोकं माज्याशी बोलावं लागेल म्हणून Offline असतात…

Aaple Mahatava Jevha Kami Hote

जेव्हा कोणाच्या आयुष्यातून
आपले महत्व कमी होते
तेव्हा आपोआपच Reply स्लो होतात,
बोलणं कमी होवू लागतं,
आणि Busy असल्याची कारणं दिली जातात…