Category: HATE Status Marathi

Hate Feeling Status Marathi

वेळ बदलेल पण,
माझ्या मनातील तुझ्या बद्दलच्या Feelings
कधीच बदलणार नाहीत…