Shakespeare Love Quotes in Marathi

Shakespeare Love Quotes in Marathi

शेक्सपियर म्हणतो, तू माझ्याशी प्रेम कर अथवा तिरस्कार.. दोन्ही माझ्याच पक्षात येईल.. जर तू माझ्याशी प्रेम करशील तर मी तुझ्या हृदयात असेल.. अणि जर तू माझ्याशी तिरस्कार करशील तर मी तुझ्या मनात असेल…

Marathi Prem Status

Marathi Prem Status

प्रेमात जरा रागावल्याशिवाय, प्रेमाला गोडी येणार नाही.. आणि रागावून दूर गेल्याशिवाय, त्या भेटीचे महत्व तुला कळणार नाही… मराठी प्रेम स्टेटस