Saath Dya

अडचणीच्या काळात कोणी सल्ला मागितला, तर नुसता सल्ला देऊ नका, साथ पण द्या.. कारण सल्ला चुकीचा असू शकतो, पण साथ नाही…

Jya Vyaktila Tumhi Mhantana Thodya Velane Phone Karto.

ज्या व्यक्तीला तुम्ही म्हणताना, थोड्या वेळाने फोन करतो. त्याला नंतर फोन करत जा, कारण तो वाट बघतं असतो.. तुमच्या फोन ची…