Self Respect Sathi Naate Todave Lagte

Self Respect Sathi Naate Todave Lagte

कधी कधी काही नात्यांमधून बाहेर पडलेलं चांगलं असतं. Ego साठी नाही तर आपल्या.. Self Respect साठी…

Maghar Ghenya Aivaji Sanghrashachi Tayari Kara

Maghar Ghenya Aivaji Sanghrashachi Tayari Kara

परिस्थिती विरोधात जाते तेव्हा माघार घेण्याऐवजी संघर्षाची तयारी करा. हे कलयुग आहे.. इथे खोट्याला स्वीकारलं जातं, आणि खऱ्याला लुटलं जातं…

Ragavleli Vyakti Aaple Vaait Nahi Karu Shakat

Ragavleli Vyakti Aaple Vaait Nahi Karu Shakat

रागावलेली व्यक्ती रागाच्या भरात काहीही बोलू शकते, पण आपले कधीच वाईट नाही करू शकत. कारण त्या व्यक्तीच्या रागात काळजी, आणि मनात प्रेम असते…

Kadhich Konala Time De Mhanu Naka

Kadhich Konala Time De Mhanu Naka

कधीच कोणाला Time दे म्हणून Force करू नका. जर त्याला तुमची खरंच काळजी असेल तर.. तो तुमच्यासाठी Time काढेलच…