Natyana Japnyasathi Thoda Vel Kadha

Natyana Japnyasathi Thoda Vel Kadha

नात्यांना जपण्यासाठी, थोडासा वेळ काढत रहा.. नाहीतर जेव्हा तुमच्याकडे वेळ असेल तेव्हा एखाद्या वेळेस ते नातं राहिलेलं नसेल…

Natya Peksha Mothe Kahich Nahi

Natya Peksha Mothe Kahich Nahi

प्रेम माणसावर करा त्याच्या सवयींवर नाही, नाराज व्हा त्याच्या बोलण्यावर, पण त्याच्यावर नाही, विसरा त्याच्या चुका पण त्याला नाही, कारण नात्यापेक्षा मोठं काहीच नाही…