Vel Kharab Asel Tar Aaple Parke Hotat

Vel Kharab Asel Tar Aaple Parke Hotat

वेळ सोडून ह्या जगात कोणीच अचूक न्यायाधीश नाही.. कारण वेळ “चांगली” असेल तर, सगळे आपले असतात आणि वेळ “खराब” असेल तर, “आपले” पण “परके” होतात.. वेळच “आपल्या” व “परक्यांची” ओळख करून देते… शुभ सकाळ!

Natyana Japnyasathi Thoda Vel Kadha

Natyana Japnyasathi Thoda Vel Kadha

नात्यांना जपण्यासाठी, थोडासा वेळ काढत रहा.. नाहीतर जेव्हा तुमच्याकडे वेळ असेल तेव्हा एखाद्या वेळेस ते नातं राहिलेलं नसेल…