Shivba Status

विजेसारखी तलवार चालवुन गेला, निधड्या छातीने हिंदुस्थान हालवुन गेला, वाघ नख्याने अफजलखानाचा कोथळा पाडुन गेला, मुठभर मावळ्यांना घेऊन हजारो सैतानांना नडुन गेला! स्वर्गात गेल्यावर देवांनी ज्याला झुकुन मुजरा केला, असा एक “मर्द मराठा शिवबा” होऊन गेला… Shivba Status Marathi शिवबा स्टेटस मराठी

Raja Shivchatrapati Status Marathi

मराठा राजा महाराष्ट्राचा, म्हणती सारे माझा माझा, आजही गौरव गिते गाती, ओवाळूनी पंचारती तो फक्त “राजा शिवछत्रपती” Raja Shivchatrapati Quotes Marathi Raja Shivchatrapati Message Marathi

Jai Shivaji Jai Marathi

शिवाजी या नावाला कधी उलट वाचलं आहे का? जीवाशी असा शब्द तयार होतो.. जो आयुष्यभर जीवाशी खेळला तो शिवाजी! अरे! गर्वच नाही तर माज आहे मला, मराठी असल्याचा… जय शिवाजी! जय मराठी! Jai Shivaji Jai Marathi Status Jai Shivaji Jai Marathi Quotes