Happy Sunday | Shubh Ravivar Status Marathi

हि सकाळ जेवढी सुंदर आहे, तेवढेच सुंदर तुमचे क्षण असो.. जेवढे सुख आता तुमच्याकडे आहे, त्याच्या दुप्पट सुख उद्या तुमच्याकडे असो..!! शुभ सकाळ ! शुभ रविवार ! आयुष्यात चांगल्या लोकांची साथ मिळण्यासाठी भाग्य लागते.. आणि देवाच्या कृपेने मला ते भाग्य तुमच्या रूपाने मिळाले.. आयुष्यभर तुमची साथ आणि प्रेम मला असेच मिळत राहो, हीच देवाच्या चरणी … Read more

Happy Sunday Status Marathi | Shubh Ravivar

Happy Sunday! बालपणी होते स्वछंद खेळाचे क्षण.. बालपणी होते सर्व सुखाचे धन..!! बालपणीच्या आठवणीत हरपते मन.. येणार नाहीत कधीच ते सोनेरी क्षण..!! हा रविवार मनोसोक्त जगा.. बालपणीच्या आठवणी ताज्या करा!