Dusrya Kunachya Sangnyavrun

Dusrya Kunachya Sangnyavrun

दुसऱ्या कुणाच्या सांगण्यावरून जर तुम्ही एखाद्या व्यक्ती बद्धल मनात राग धरत असाल, तर आयुष्याच्या शाळेत, तुम्ही अजून खूप लहान आहात…

Dolyatil Ashruncha Sanmaan Kara

Dolyatil Ashruncha Sanmaan Kara

पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा सन्मान करा… मग ते आभाळातून पडलेलं असो कि एखाद्या व्यक्तीच्या डोळ्यातून..!

Sundar Vichar

Sundar Vichar

मम्मी म्हणा Mother म्हणा, आई शब्दात जीव आहे.. पिता म्हणा Pappa म्हणा, बाबा शब्दात जाणीव आहे.. Sister म्हणा दीदी म्हणा, ताई शब्दात मान आहे.. Bro म्हणा भाई म्हणा, दादा शब्दात वचक आहे.. Friend म्हणा दोस्त म्हणा, मित्रा शब्दात शान आहे…

Jyana Adhik Kimmat Aste Te

नाणी नेहमी मोठा आवाज करतात, मात्र नोटा अतिशय शांत असतात.. ज्यांना अधिक किंमत असते ते, कधी ओरडुन सांगत नाहीत.. आणि ज्यांना फारशी किंमत नसते, तेच मोठमोठ्याने आपले महत्व सांगण्याचा प्रयत्न करतात…