Category: SUNDAR VICHAR Marathi

Dusrya Kunachya Sangnyavrun

Dusrya Kunachya Sangnyavrun

दुसऱ्या कुणाच्या सांगण्यावरून
जर तुम्ही एखाद्या व्यक्ती बद्धल
मनात राग धरत असाल,
तर आयुष्याच्या शाळेत,
तुम्ही अजून खूप लहान आहात…

Dolyatil Ashruncha Sanmaan Kara

Dolyatil Ashruncha Sanmaan Kara

पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा
सन्मान करा…
मग ते आभाळातून पडलेलं असो
कि एखाद्या व्यक्तीच्या डोळ्यातून..!

Konala Aaplymule Tras Honar Nahi

सर्वांना सुखी ठेवणं आपल्या हातात नाही,
पण कोणाला आपल्यामुळे त्रास होणार नाही,
हे नक्कीच आपल्या हातात आहे…