Janmach Gajnyasathi Jhalay

Janmach Gajnyasathi Jhalay

खरं सांगू का? जन्मच गाजण्यासाठी झालायं. म्हणून तर मित्रांच्या हृदयात, आणि जळणाऱ्यांच्या नजरेत झळकतोच मी…