Daru Pivun Gadi Chalvayla Bandi Aahe

दारू पिऊन गाड़ी चालवायला बंदी आहे ना, मग “बार” बाहेर पार्किंगची जागा कशाला?