Tu Aahes Hrudayat Mhanun

तुझी प्रत्येक ‪आठवण‬ या ‎ह्रदयाशी‬ खास आहे.. तु‬ आहेस ‪‎ह्रदयात‬, म्हणूनच चालू हा ‪श्वास‬ आहे..!