Majhi Bayko Majha Abhiman

Majhi Bayko Majha Abhiman

आज काल सगळेच म्हणतात, माझी मुलगी माझा अभिमान, माझा मुलगा माझा अभिमान, पण मी म्हणतो.. ना मुलगी सांभाळणार, ना मुलगा सांभाळणार, बायकोला चांगला जीव लावा, माझी बायको माझा अभिमान…