Mi Konalach Aayushyatun Dur Karat Nahi

Mi Konalach Aayushyatun Dur Karat Nahi

मी कोणालाच माझ्या आयुष्यातून दूर करत नाही.. ज्याचं मन भरतं ते आपोआप, दूर निघून जातात..

Mi Chukichya Mansavar Evdhe Prem Karu Shakto

Mi Chukichya Mansavar Evdhe Prem Karu Shakto

मी जर चुकीच्या माणसाला एवढं प्रेम करू शकतो तर, विचार करा मी जो बरोबर आहे.. त्याच्यावर किती प्रेम करत असेल…

Itki Nakoshi Jhaliy Ka Mi

Itki Nakoshi Jhaliy Ka Mi

इतकी नकोशी झालीय का रे मी तुला.. कि एक Phone हि करावासा वाटत नाही, का मला…?