Jevha Aapli Kimmat Kunachya Najret Shunya Aste

खूप त्रास होतो जेव्हा आपण कोणाला तरी आपलं मानतो, परंतु आपली किंमत त्याच्या नजरेत शून्य असते…