Mi Phakt Tujhyavarach Prem Karto

गाणाऱ्या पक्षाला विचार,
झुळझुळणाऱ्या वाऱ्याला विचार,
झगमगत्या ताऱ्याला विचार,
उसळत्या दर्याला विचार,
सारे तुला तेच सांगतील,
मी फक्त तुझ्यावरच प्रेम करतो…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.