Mi Tujha Jhalo Kalalech Nahi

सहवासाच्या वेलीवर प्रीतीचं फुल
केव्हा आलं कळलंच नाही..
‘तू माझी’, ‘तू माझी’ म्हणतांना,
‘मी तुझा’ केव्हा झालो कळलंच नाही…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.