Mi Tujhi Vat Pahne Sodnar Nahi

तुझ्यासोबत सजवलेले स्वप्नांचे घर,
मी कधीही तोडणार नाही,
तु ये अथवा नको येऊ,
मी तुझी वाट पाहणे सोडणार नाही…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.