Mi Ushira Uthto Karan

कुणी उशिरापर्यंत झोपून राहिलेलं,
मी बघूच शकत नाही…
म्हणूनच मी उशिरा उठतो!

Leave a Comment