Mi Vaat Pahat Rahilo

माझं प्रेम तुला कधी
कळलंच नाही,
मी वाट पाहत राहिलो, पण
तुझं पाऊल कधी वळलंच नाही…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.