Mobile Charger Joke Marathi

यमराज : बोल मानवा, तुला कुठे
जायचं आहे, स्वर्गात कि नरकात?
मानव : देवा, पृथ्वीवरून माझा
Mobile आणि Charger मागवून घ्या..
☺☺☺
मी कुठे पण राहायला तयार आहे!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.