Motha Manus Toch Asto

मोठा माणूस तोच असतो,
जो आपल्या बरोबर असणाऱ्या,
व्यक्तीला लहान असल्याची,
जाणीव होऊ देत नाही…
शुभ रात्री!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.