Mulga Baba Joke

मुलगा : बाबा जर मला परीक्षेमध्ये 90% भेटले,
तर तुम्ही काय कराल?
वडील : मी आनंदाने वेडा होईन..!
मुलगा : हीच भीती होती म्हणून नापास झालो..
तुम्ही वेडे झालात तर आम्हाला कोण सांभाळणार…?

Leave a Comment