नाती कशी जपावी Status

राग कधी कधी मला पण येतो,
पण मीच शांत राहतो.
वाटतं कि जाऊदे सगळेच रागावत बसले तर..
नाती कशी टिकणार…

Leave a Comment